Tytuł numer 1 Tytuł numer 2 Tytuł numer 3

Przedszkole Montessori Leśne Ptaki!

Wychowanie w szacunku

Wychowujemy dzieci według montessoriańskiego „Grace and Courtesy”, które zakłada lekcje grzeczności i dobrego wychowania.

Montessori

Dzieci zdobywają wiedzę poprzez pracę własną, dzięki czemu aktywnie tworzą samego siebie, co zapewnia im optymalny rozwój.

Wychowanie leśne

Dbając o dobro naszej planety pragniemy, by dzieci poznawały naturę i wiedziały w jaki sposób ją chronić i być z nią w kontakcie.

Misja

DLACZEGO MY?

Oprócz montessoriańskich zasad nasze przedszkole czerpie ze skandynawskich metod nauczania zwracając szczególną uwagę na takie aspekty jak: współpraca, równość, otwartość, życzliwość i prostota.

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.”Maria Montessori

„Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (…)”Aleksander Kamiński

Założyciele

Kilka słów o założycielach sieci naszych przedszkoli.

Monika Woźnica

Dyrektor

Psycholog, trener, ekonomista. Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, oraz studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym. Ukończyła Studium Trenerskie oraz kurs Analizy Transakcyjnej w Pracowni Psychologicznej „Spotkanie”. Trener warsztatów doskonalących dla nauczycieli oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą. Aktywna uczestniczka działań Związku Harcerstwa Polskiego na szczeblu centralnym związanym z budowaniem programu dzieci i młodzieży oraz kształceniem kadry wychowawczej. Uczestniczka rocznego Kursu Montessori w Centrum Uśmiechu Dziecka w Poznaniu.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Tomasz Antosiak

Psycholog

Psycholog, terapeuta, trener. Specjalizuje się w prowadzeniu konsultacji dla rodziców w nurcie behawioralno – poznawczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej z pedagogami, psychologami i rodzicami. Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Szkołę Trenerów ,,STOP” i wiele innych kursów i szkoleń. Czynnie działa w organizacjach pozarządowych jak ZHP i WOŚP.

Rodzice o nas

CO MÓWIĄ O NAS RODZICE

DOŁĄCZ DO NAS

Grupy

Modraszki – Jedna z pierwszych grup, które powstają w Przedszkolu Montessori Leśne Ptaki.
Każdą grupę prowadzić będzie dwoje nauczycieli.
Maksymalna ilość dzieci w jednej grupie to 21 dzieci.
Nadal trwają nabory do naszej grupy.

Zapraszamy!

Modraszka (Parus caeruleus) – gatunek ptaka z rodziny sikor. Zgrabny i ruchliwy ptak mniejszy od wróbla. Czapeczka na głowie niebieska, otoczona białą obwódką, policzki białe a wokół nich biegnie ciemnoniebieski paseczek łączący się na karku. Skrzydła i ogon niebieskie, grzbiet oliwkowy, pierś i brzuch żółte.

Bogatki – Jedna z pierwszych grup, które powstają w Przedszkolu Montessori Leśne Ptaki.
Każdą grupę prowadzić będzie dwoje nauczycieli.
Maksymalna ilość dzieci w jednej grupie to 21 dzieci.
Nadal trwają nabory do naszej grupy.

Zapraszamy!

Bogatka (Parus major) – gatunek ptaka z rodziny sikor. Największa z naszych sikor, nieco mniejsza od wróbla. Głowa czarna z białymi policzkami, przez środek żółtej piersi i brzucha przebiega czarny pas.

Program

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN.

 • Realizujemy program poprzez pracę z montessoriańskim materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.
 • Tworzymy przestrzeń do doświadczeń sensorycznych bazując na kontakcie z naturą.
 • Uczymy języka angielskiego przez pracę z native speaker’em lub dodatkowe zajęcia z nauczycielem języka angielskiego.

Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych zadaniach. Używają do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych Montessori.

 • Uczymy się razem i od siebie.
 • Pomagamy sobie wzajemnie.
 • Wszyscy mamy takie same prawa, ale przywileje i obowiązki są uzależnione od wieku i możliwości przedszkolaków.
 • Czujemy się jak w domu.
 • Mamy zawsze możliwość wyboru aktywności, nie musimy robić tego co inni, ale nie wolno innym przeszkadzać.
 • Wszystko, czym się zajmujemy, staramy się wykonywać do końca.
 • Troszczymy się o swoje otoczenie, zawsze sprzątamy po sobie.

Montessori

Główne działy edukacji Montessori:

 • sensoryka – doskonalenie zmysłów wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku, przygotowanie do aktywności w dziedzinie matematyki, języka, kultury
 • życie praktyczne – przygotowanie dziecka do życia, praca nad samodzielnością,
 • samoobsługa – jedzenie, ubieranie się, koordynacja i harmonia ruchu, samodzielne korzystanie z toalety itp.
 • edukacja matematyczna – doświadczanie pojęć matematycznych poprzez zabawę konkretnymi materiałami edukacyjnymi, rozwój „matematycznego umysłu”, poznanie prawdziwej natury operacji arytmetycznych
 • edukacja językowa – wzbogacanie słownictwa, przygotowanie do czytania i pisania, sensoryczne i dźwiękowe rozpoznawanie liter, czytanie ze zrozumieniem
 • edukacja kulturowa – geografia fizyczna, botanika, zoologia, historia, astronomia, ekologia, wielokulturowość

Maria Montessori – lekarz, pedagog. Swoją pracę rozpoczęła od zajęć z dziećmi upośledzonymi. Biorąc przykład z psychiatrów Itarda i Seguina, opracowywała metody i pomoce do rehabilitacji i stymulacji. W 1907 roku powstało w proletariackiej dzielnicy San Lorenzo „Case dei Bambini” – przedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, gdzie Maria Montessori wypracowała podstawy swojego systemu. Pokazała, że niezależność, zaufanie, wolność wyboru i szacunek dla drugiego (małego) człowieka są fundamentem wszelkiej edukacji i rozwoju społecznego człowieka.

Początkowo praca z dziećmi polegała na eksperymentowaniu. Okazało się jednak, że dzieci lubią pracować bez przymusu, a praca i jej efekty mogą sprawiać im przyjemność. Udowodniła również, że koncentracja i samodyscyplina nie są domeną wyłącznie dorosłych.

Montessori odkryła, że edukacja to spontaniczny proces, który nie dobywa się za pomocą „słów nauczyciela”, a poprzez codzienne „eksperymenty i doświadczenia” za pomocą, których dziecko wywiera wpływ na swoje otoczenie.

Pedagogika Montessori dotarła niemal do wszystkich zakątków świata, jej prace zostały przetłumaczone na wiele języków. W roku 1949  Montessori została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.

Maria Montessori zmarła mając 82 lata w Noordwijk w Holandii.

Wychowanie leśne

Jest dla Nas niezmiernie ważne, aby w naszym przedszkolu dzieci codziennie i niezależnie od pogody przebywały na świeżym powietrzu. Dlatego tak korzystna jest dla naszych przedszkolaków bliskość Lasku Marcelińskiego. Jest to dla nich szansa zarówno na kontakt z naturą, doświadczalne poznawanie świata, ale i swobodną zabawę i dużo ruchu.

Przez wychowanie leśne dzieci rozwijają:

 • pewność siebie – czerpana z wolności i przestrzeni do demonstrowania niezależności,
 • umiejętności społeczne – zwiększana świadomość konsekwencji swoich działań,
 • umiejętności komunikacyjne – rozwijane w trakcie swobodnej zabawy,
 • motywację i koncentrację – wzmacniane przez zgłębianie nowego i nieznanego obszaru leśnego,
 • umiejętności fizyczne – rozwijane zdolności motoryczne, budowana wytrzymałość,
 • wiedzę i zrozumienie – osiągane poprzez szacunek dla środowiska przyrodniczego.

Elementy wspólne to:

 • mieszane wiekowo grupy – uczymy się od siebie wzajemnie,
 • wychowanie rozumiane jako obserwowanie, wspieranie – nauczyciel towarzyszem,
 • komunikacja oparta na wzajemnym szacunku – wszyscy jesteśmy sobie równi,
 • spotkania dzieci z nauczycielami w kręgu – jesteśmy jedną grupą,
 • bliski kontakt z naturą i podkreślanie jej znaczenia – czerpiemy z natury,
 • lekcje ciszy – jesteśmy uważni,
 • rezygnacja z tradycyjnych zabawek – lubimy pracować,
 • wspomaganie dziecka w rozwoju samodzielności – staramy się być samodzielni,
 • swoboda wyboru rodzaju, miejsca i czasu zabawy czy pracy własnej – wybieramy to co nas interesuje.

Organizacja

PLAN DNIA*

7:00 – 8:30 – rozpoczęcie dnia (śniadanie do 9:30)

8:30 – 11:30 – praca własna (lekcja ciszy i krąg 11:00 – 11:30)

10:30 – 11:00 II śniadanie

11:30 – 11:45 – drugie śniadanie

11:45 – 12:00 – przygotowanie do wyjścia na dwór

12:00 – 13:30 – pobyt na dworze

13:30 – 14:00 – obiad

14:00 – 14:30 – odpoczynek i relaksacja

14:30 – 17:00 – zajęcia uzupełniające, druga praca własna lub drugie wyjście na dwór

* Rozkład Planu Dnia może ulegać zmianie w zależności od grupy, pogody i zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe są spójne z programem przedszkola oraz tematycznie dostosowane do kalendarza wydarzeń. W godzinach popołudniowych odbywają się grupowe zajęcia dodatkowe, tj. rytmika i uzupełniające zajęcia z języka angielskiego. Co miesiąc gościmy także Kulturkę , która prowadzi u nas cykliczne przedstawienia teatralno-muzyczne oraz Laboratorium Nauki i Zabawy Supeł.

Nad wyżywieniem czuwa catering Pyszoty, cieszący się bardzo dobrą renomą wśród poznańskich przedszkoli.

Całodzienne wyżywienie składa się 4 dań i owoców. Zgodnie z metodą Montessori posiłki częściowo są przygotowywane samodzielnie przez dzieci, w specjalnie wyznaczonym dla nich miejscu w sali – małej kuchni i stoliku śniadaniowym.

Wszystkie przygotowywane posiłki uwzględniają także alergie pokarmowe dzieci. Poniżej przedstawiamy przykładowy jadłospis (dla diety ogólnej).

Zajęcia dodatkowe są spójne z programem przedszkola oraz tematycznie dostosowane do kalendarza wydarzeń. W godzinach pracy własnej Montessori odbywają się grupowe zajęcia dodatkowe, uzupełniające program i wspierające rozwój dzieci (rytmika, laboratoria naukowe).

Zajęcia z języka angielskiego są stałym elementem programu edukacyjnego. Opierają się na regularnych zajęciach z nauczycielem języka angielskiego lub na codziennej pracy z native speakerem (w zależności od grupy).

Oferta

Dla kogo?

 • dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, nabór dotyczy dzieci do 4 roku życia
 • dzieci niekorzystające z pieluch
 • dzieci wielojęzyczne (grupy międzynarodowe)

Kiedy?

 • rekrutacja trwa cały rok, w zależności od dostępnych miejsc
 • adaptacja dostosowana do dziecka

W celu zapisania dziecka prosimy o kontakt poprzez formularz. O naborze decyduje kolejność zgłoszeń. Gwarancją miejsca jest podpisanie umowy.

Dlaczego warto wybrać Leśne Ptaki dla swojego dziecka?

Bo to Przedszkole:

 • z doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą, która z pasją podchodzi do pracy
  z dziećmi,
 • z bogatą i ciekawą ofertą zajęciową w duchu pedagogiki Marii Montessori,
 • z programem leśnym i bliskością Lasku Marcelińskiego
 • w oparciu o pracę z językiem angielskim
 • w nowoczesnym budynku, stworzonym specjalnie pod przedszkole,
 • z nowym ogródkiem Montessori,
 • w bezpiecznej okolicy,
 • z ofertą smacznych i zdrowych posiłków dostosowanych do potrzeb dzieci,
 • współpracujące z innowacyjną szkołą podstawową mieszczącą się w tym samym budynku.

DOŁĄCZ DO NAS

Aktualności

Zobacz co u nas!

Kontakt

Przedszkole Montessori Leśne Ptaki

Ul. Wałbrzyska 7
60-198 Poznań

www.lesne.pl
www.facebook.com/przedszkolelesneptaki
ptaki@lesne.pl
+48 735 933 903

Nasza druga filia:

Przedszkole Montessori Leśna Akademia
ul. Kolorowa 10
60-198 Poznań